Öğr. Gör. Ferhat ALKAN

Dil ve Konuşma Terapisi

Öğretim Görevlisi Ferhat ALKAN, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümün lisans programını 2021’de bitirmiştir. Kapadokya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans programını 2023 yılında tamamlamış ve İstinye Üniversitesinde Doktora programına başlamıştır ve halen eğitimine devam etmektedir.

Türkiye ve diğer ülkelerdeki uygulamaları öğrenmek için Erasmus+ sınavı ile 2021 yılında İtalya-Torino Üniversitesi-Molinette hastanesinde hastaları değerlendirme ve ses bozukluğu ameliyatlarına, İtalya-RSA Virgo Potens yaşlı yoğun bakım ünitesinde yutma terapilerine, İtalya-Torino şehirinde özel bir klinikte Prof. Dr. Diego Cossu’nun yanında İtalyan opera sanatçılarının ses bozukluklarının tanı ve terapi yöntemlerine katılıp gözlemlemiştir. 2022 yılında Erasmus Akademisyen değişikliği ile Hollanda Radboud Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak eğitim faaliyetlerini gözlemlemiştir. Ayrıca özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarında çocukluk çağı dil bozuklukları, ses bozuklukları, afazi, kekemelik, hızlı bozuk konuşma, konuşma sesi bozukluğu terapilerine katılmıştır ve bu alanlarda klinik çalışmaları bulunmaktadır.